لیست قیمت محصولات پانکو

 ردیف  کد کالا شرح  وزن/گرم  تعداد در کارتن  قیمت فروش هر بسته (ریال)  قیمت کارتن (ریال)
1 310 پودر سوخاری ساده 1000 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
2 311 پودر سوخاری تند 1000 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
3 312 پودر سوخاری نارنجی 1000 10 تماس بگیرید تماس بگیرید
4 313 پودر سوخاری ساده 10000 1 تماس بگیرید تماس بگیرید
5 314 پودر سوخاری نارنجی 10000 1 تماس بگیرید تماس بگیرید
6 315 پودر سوخاری ساده 200 48 تماس بگیرید تماس بگیرید
7 316 پودر سوخاری تند 200 48 تماس بگیرید تماس بگیرید
8 317 پودر سوخاری نارنجی 200 48 تماس بگیرید تماس بگیرید
9 318 آرد تمپورا 500 20 تماس بگیرید تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت روز پودر سوخاری تماس بگیرید.